بیابانکی

نتایج: 4 عنوان - براساس جستجوی واژه «بیابانکی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شاعر و طنزپرداز کشورمان با بیان اینکه شاعران در زمینه قرآن رسالت تبلیغی دارند گفت: قرآن کتاب هدایت است و رفتار امروز ما ریشه در نفوذ فرهنگ قرآنی در زندگی مان د