بورس کالا

نتایج: 1321 عنوان - براساس جستجوی واژه «بورس کالا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

طی هفته منتهی به ۲۸ دی ماه، در حالیکه حدود ۶۰۱ هزار و ۴۸۳ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت، ا