# هشتگ » بمیرد

2 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پس از آنکه وزیر بهداشت در یک برنامه تلویزیونی صحبت های جنجالی مبنی بر عدم لزوم هزینه برای بیماران خاصی که بیش از دو سال زنده نخواهند بود را مطرح کرد؛ واکنش ها و