# هشتگ » بلغارستان

82 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد: ۲۲.۵ درصد از جمعیت ساکن اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ در معرض فقر داشته اند. در بین کشورهای اروپایی، بلغارستان با ۳۸.۹ درصد جمعیت