کتاب سکه های ماشینی قاجار

برنامه

وزارت خارجه باید برنامه‌ای منسجم برای مقابله با اعمال تحریم هواپیمایی و قطعات هواپیما آمریکا علیه ایران داشته باشد و به سایر کشورها نشان دهد که آمریکا همواره تعهداتش را زیر پا گذاشته است و نقض‌کننده برجام است. بلاغ به نقل از سوادکوه آ