برجامی

نتایج: 80 عنوان - براساس جستجوی واژه «برجامی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: براساس فتوای رهبری و نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه غنی سازی ایران صلح آمیز و شفاف است. به گزارش ایران خبر، بهروز کم