بخش خصوصی

نتایج: 596 عنوان - براساس جستجوی واژه «بخش خصوصی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بخش دوم عصراقتصاد: پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع نقش بانک مرکزی در رشد و توسعه اقتصادی با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اق