# هشتگ » بحرین

84 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

جانشین قرارگاه ثارالله سپاه با اشاره به اقدام عربستان سعودی و بحرین در انتشار بیانیه ای علیه سرلشکر سلیمانی و سپاه پاسدران، گفت: سران سعودی باید پاسخگوی اعمالشا