بانک کارگشایی

نتایج: 1686 عنوان - براساس جستجوی واژه «بانک کارگشایی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بانک کارگشایی به منظور ارایه خدمات مطلوب و رفع نیاز اقشار محروم و نیازمند جامعه 75 هزار و 504 فقره تسهیلات در دو ماه نخست سال جاری پرداخت کرده است. اقتصادگردان-