خرید کتاب سکه طلا

بانک

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: همه می‌دانند که برجام در کلیت اجرا نشد و آن بخشی هم که اجرا نشده مربوط به بانک‌های بزرگ است و ما هنوز نتوانسته‌ایم آنها را قانع کنیم که شرایط برجام را رعایت کنند. به گزارش عصر امروز حسین عبده تبریزی با تاکید بر لزوم اصلاح ف