بازنگری

نتایج: 91 عنوان - براساس جستجوی واژه «بازنگری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به قوانین جذب دانشجویان و اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر گفت: باید این قوانین بعد از ۴۰ سال بازنگری و اصلاح شوند. به گزارش خبرنگار