بازار خودرو

نتایج: 5371 عنوان - براساس جستجوی واژه «بازار خودرو» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

علیرضا پورحسنی- فعال بازار خودرو درباره آخرین وضعیت بازار خودرو در سال 96 اظهار کرد: این روزها و به ویژه سه روز پایانی سال، وضعیت بازار خودروهای داخلی آن انداز