بازار جهانی

نتایج: 9465 عنوان - براساس جستجوی واژه «بازار جهانی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت24 - کاسه های داغ تر از آش اوپک که در ظاهر سنگ تعادل این سازمان را به سینه می زنند به بهانه کمبود عرضه نفت و افزایش تقاضا در بازار جهانی نفت ساز افزایش تولی