# هشتگ » بازار ایران

18456 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بازار خودروی ایران پس از خروج آمریکا از برجام دچار تلاطمی شده است که مشابه آن را در سال های ۹۰ و ۹۱ تجربه نموده است و در این بین شرکت های چینی برنده اصلی همه ا