بارش باران

نتایج: 696 عنوان - براساس جستجوی واژه «بارش باران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

باوجود بارش باران در روزهای اخیر مسوولان آبی کشور معتقدند که هنوز ایران با چالش بحران آب دست و پنجه نرم می کند؛ چراکه به دلیل ازدیاد برداشت از آب های زیرزمینی