ایلام

نتایج: 220 عنوان - براساس جستجوی واژه «ایلام» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه علمی: همزمان با شنیده شدن صداهای درون زمین در سرابله استان ایلام مطالعات محققان کشور در این منطقه ادامه دارد و اعلام کردند دلایل این پدیده فرولغزش زمین و و