# هشتگ » ایستگاه مترو

234 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو شورای شهر تهران بابت دسترس پذیر ساختن ایستگاه های اتوبوس و مترو برای معلولان و نابینایان تشکر کرد. به گزارش ایلنا، مجید فراهانی در نودوچهارمین جلسه شورای ش