# هشتگ » ایرانشهر

42 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آلودگی فرهنگی اجتماعی حوالی پاتوق های فرهنگی هنری مانند مجموعه تئاتر شهر و ایرانشهر جدی است و رفت و آمد هنرمندان و خانواده ها را به این فضاها دچار مشکل کرده است