جشنواره نوروزی

اخبار ایران - صفحه 1

یک پزشک طب سنتی گفت: یکی از علل ضعف بدن، ضعف معده است. ضعف معده باعث کمتر هضم شدن غذاهاست که در نتیجه مقدار کمتری از مواد غذایی جذب بدن می‌شود. به گزارش ایران خبر، مصطفوی – پزشک طب سنتی اظهار داشت: یکى از علل ضعف بدن،