جشنواره نوروزی

اخبار انقلاب - صفحه 1

برای من روشن شده بود که دوستان اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌توانند در دولت‌ها از پسِ مسئله اقتصاد برآیند. من اقتصاد را بعد از جنگ مهم‌ترین مسئله کشور می‌دانستم، من درباره انقلاب‌ها خیلی مطالعه کردم و متوجه شدم شوروی، کوبا، چین و کره‌ شمالی که در قرن ٢٠ انقلاب