انسان

نتایج: 668 عنوان - براساس جستجوی واژه «انسان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مقصود فراستخواه در نشست نقد و بررسی کتاب «نظریه ای در باب دین و شادی؛ دین تاریخی و مهار دوگانه شادی» گفت: باید در ایران پروژه انسان شاد را دنبال کنیم چون اگر ان