خرید کتاب سکه طلا

اخبار انسان - صفحه 1

دانش > پزشکی - همشهری آنلاین: تعداد باورنکردی از انسان‌ها پدیده‌ای نادر را تجربه می‌کنند: آنها پرتو‌های نوری و حرکات بصری را می‌شنوند. براساس گزارش گاردین، از هر پنج نفر یک نفر به پدیده ای شبیه به پدیده حس آمیزی مبتلا است، شرایط