انسان

نتایج: 589 عنوان - براساس جستجوی واژه «انسان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آیا می دانستید با اثر انگشت یک فرد مرده نمی توان قفل گوشی او را باز کرد؟ اما اگر اسکنر اثر انگشت بر اساس الگوی منحصربه فرد انگشت کار می کند، پس چرا امکان استفا