خرید کتاب سکه طلا

اخبار انسان - صفحه 1

دانش > پزشکی - همشهری دو - محمدرضا حیدری: این روزها وقتی حرف از بیماری مهلک به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن بسیاری به سوی بیماری‌هایی مانند سرطان یا بیماری‌های قلبی و عروقی می‌رود؛ بیماری‌هایی که جسم انسان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و پس از م