جشنواره نوروزی

اخبار انسان - صفحه 1

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، محمد حسن محبی در گفت و گو با خبرنگار مرصاد اسپورت، اظهار داشت: یادمان های شهدا مکان هایی معنوی هستند که خوب است هر انسانی هر از گاهی در آن ها با خدای خود خلوت کند.   محبی افزود: یادمان های شهدا و سایر یادمان هایی که متعلق