# هشتگ » اندونزی

281 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

۲۰ نفر از مقام آوران و شرکت کنندگان در مسابقات پارا آسیایی جاکارتا اندونزی با حضور معاون امور توانبخشی و مدیرکل دفتر مراکز روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور و مدی