انتظامی

نتایج: 814 عنوان - براساس جستجوی واژه «انتظامی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر شورای نگهبان با اظهار نگرانی درباره مسئله نابسامان حجاب گفت: باید از مأموران نیروی انتظامی در زمینه برخورد با منکرات حمایت کنیم و تسلیم هجمه های نادرست نشو