امنیت ملی

نتایج: 5845 عنوان - براساس جستجوی واژه «امنیت ملی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سیدحسین نقوی حسینی اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز جلسه ای با حضور دستگاه هایی از وزارت کار، سازمان کشتیرانی، حوزه وزارت نفت و دستگاه های