امتیاز

نتایج: 387 عنوان - براساس جستجوی واژه «امتیاز» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی گفت: یک مربی خارجی به من گفت این جا المپیک است و همین که توانستی امتیاز حضور در المپیک را کسب کنی؛ یعنی رسیدن به موفقیت.