خرید کتاب سکه طلا

اخبار امتیاز - صفحه 1

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران توانسته با کسب 1385.25 امتیاز، رتبه برترین انجمن علمی در گروه علوم انسانی را به خود اختصاص دهد. به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، بر اساس گزارشی که کم