امام جمعه

نتایج: 3681 عنوان - براساس جستجوی واژه «امام جمعه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

جناب واعظی، مدیر دفتر رئیس جمهور محترم روز جمعه در دانشگاه امام صادق در خلال فرافکنی ها در پاسخ به ناکارآمدی ها، چند بار از روزنامه جوان و کیهان نام برده اند که