# هشتگ » امارات

218 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

العالم _ آمریکا رسانه های اماراتی روز یکشنبه از برگزاری رزمایش مشترک بین نیروهای مسلح خود با نظامیان آمریکا و به نام «آیرن مجیک-19» که در بخش هایی از آن از مهم