# هشتگ » امارات

284 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

انتشار دهها گزارش از روابط امارات با اسرائیل در یک دهه گذشته، نشان می دهد که امارات تنها به دنبال صلح با اسرائیل نیست بلکه این کشور می خواهد به شریکی راهبردی بر