الهی

نتایج: 226 عنوان - براساس جستجوی واژه «الهی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یکی از شبهات مطرح این است که اگر ملاک نزول برکات و بارش نعمت های الهی بر جوامع، میزان ایمان و رعایت تقوا و تحفظ بر احکام و ارزش های دینی است، پس چرا کشورهای غرب