جشنواره نوروزی

اخبار الهی - صفحه 1

«می گویند این شرایط آب و هوایی عذاب الهی است، والله عذاب الهی وجود خود شماهاست.»به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز به نقل از دولت بهار، دکتر محمود احمدی نژاد که روز چهارشنبه برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس و ادای احترام به شهدای