خرید کتاب سکه طلا

اخبار الهی - صفحه 1

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان از روند اجرای طرح الکترونیکی کردن نسخ درمانی درمانگاه تامین اجتماعی شهدای نورآباد بازدید کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر امین بهاروند در جریان این بازدید فرصت خدمت به مردم را از توفیقات الهی