الهامی

نتایج: 1 عنوان - براساس جستجوی واژه «الهامی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پذیرش پناهندگی این نظامیان، از جمله سرهنگ الهامی پ.، استرداد آنان به ترکیه را غیرممکن کرده است. اشپیگل ، آلمان با درخواست پناهندگی سرهنگ الهامی پ.، یکی از رهبر