الهامی

نتایج: 2 عنوان - براساس جستجوی واژه «الهامی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مربی سابق صبای قم می گوید که مسئولان در گرگان استادیوم 15 هزار نفری می سازند ولی ملوان و نساجی که مردمش عاشق فوتبال هستند، ورزشگاه ندارند !  ساکت الهامی مر