# هشتگ » المپیک

288 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در آستانه افتخارآفرینی ایران در بازی های آسیایی جاکارتا امیدوار است تا عملکرد ملی پوشان بتواند رضایت مردم را جلب کند.به