المللی

نتایج: 1164 عنوان - براساس جستجوی واژه «المللی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اشرف نیا گفت: شهرداری بر تکمیل خط یک مترو تاکید دارد و با موافقت شورا می توان بودجه ویژه ای جهت پیشبرد پروژه به تصویب رساند.به گزارش آناج، محمد اشرف نیا صبح امر