التهاب

نتایج: 49 عنوان - براساس جستجوی واژه «التهاب» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سوال مخاطب نی نی بان: ناف نوزاد 5 ماهه من قرمز و ملتهب است. علت چیست؟پاسخ دکتر محمد شریفی، متخصص اطفال:این مشکل بیشتر نشانه حساسیت است و نمی تواند از عفونت باش