جشنواره نوروزی

اخبار البته - صفحه 1

عملکرد تیم های ملی زیر نظر فوتبال موجب کم رنگ‌تر شدن کاستی‌ها در فدراسیون فوتبال بود و می توان نمره قبولی به مهدی تاج در اولین سال مدیریتش داد. شعارسال: سالی که گذشت، برای فدراسیون فوتبال پر از تغییر و تحول، افتخار آفرینی در رده‌های ملی و البته حواشی مخ