خرید کتاب سکه طلا

اخبار البته - صفحه 1

با ظهور بازیگران جذاب و توانایی که در دهه اخیر به سینمای ایران وارد شده‌اند می‌توان این دهه را دهه سینماگران و کارگردانان دانست و فرضیه و الگوی رایج بازیگرسالاری را تمام‌شده خواند. البته این رویکرد با وجود مثبت‌بودن یک وجه منفی نیز دارد؛ آغاز دورانی تاز