خرید سکه کلکسیونی

اخبار البته - صفحه 1

تا به این لحظه شایعات و خبرهای بسیاری درباره پرچم دار بعدی کوپرتینویی ها به بیرون درز پیدا کرده است. البته هنوز نمی توان ادعا کرد که اخبار مربوط به طراحی و مشخصه های فنی محصولی که احتمالاً نام آیفون 8 را یدک خواهد کشید، درست هستن