# هشتگ » اقتصاد ایران

16286 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اقتصاد ایران: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: بر اساس بند واو تبصره ۵ قانون بودجه پیمانکارانی که دارای مطالباتی از دولت هستند می توانند بدهی ها و