# هشتگ » اقتصادی

2962 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نگاهی به اسامی مدیران این شرکت نشان می دهد که پیوندهای خانوادگی ناگسستنی میان آنها و مجموعه مدیریت کلان آن وجود دارد! گروه اقتصادی: عجیب نیست اگر بشنویم پای حض