افغانستان

نتایج: 428 عنوان - براساس جستجوی واژه «افغانستان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: دشمنان ما می دانند که ایران غیر از افغانستان و عراق است و پس از جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی آنقدر قوی شده که آمریکائ