افزایش قیمت

نتایج: 5438 عنوان - براساس جستجوی واژه «افزایش قیمت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در آخرین هفته سال گذشته قیمت پنج گروه کالایی افزایش یافت. آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در آخرین هفته سال گذشته یعنی هفته منتهی به 25 اسفند ما