افزایش قیمت

نتایج: 6000 عنوان - براساس جستجوی واژه «افزایش قیمت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بانک مرکزی امروز نرخ برابری 35 واحد پولی را منتشر کرد که بر مبنای آن ارزش 26 ارز با افزایش روبه رو بوده است. شعارسال: براساس قیمت های ارائه شده ارز در تابلوی با