# هشتگ » افزایش قیمت

5925 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

جمعی از سمن ها و تشکل های حوزه معلولیت طی نامه ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست تخصیص اعتبارات ویژه سال ۹۷ سازمان بهزیستی و اجرای قانون حمایت از