خرید کتاب سکه طلا

افراد

نتایج: 1987 عنوان - براساس جستجوی واژه «افراد» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تاثیر آلودگی هوا بر افراد با گروه های خونی A B و AB نسبت به گروه خونی O بیشتر است و در نتیجه این افراد بیشتر دچار حمله های قلبی و درد در قفسه سینه می شوند محققان هشدار دادند افراد با این گروه های خونی حساس بهتر است در مجاورت آلودگی هوا قرار نگیرند چون هوا