افراد

نتایج: 1894 عنوان - براساس جستجوی واژه «افراد» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دولت برای تغییر تیم اقتصادی و افراد ناکارآمد دست به کار شود به گزارش صدای ایران نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر در تیم اقتصادی دولت عده ای واقعا ناکارآمد ه