کتاب سکه های ماشینی قاجار

افراد

آماده نگه داشتن بدنتان به مراقبت زیادی نیاز دارد. افراد مبتدی باید تن تنبل خود را از تخت بیرون بکشند و خودشان را مجبور به انجام تمرین کنند. این کار به انگیزه‌ی درونی نیاز دارد که امروزه به آن انگیزه‌ی تناسب‌اندام هم می‌گویند. برای دستیابی به تناسب اندام