اعتراضات

نتایج: 221 عنوان - براساس جستجوی واژه «اعتراضات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

از همان ابتدای شروع اعتراضات کامیون داران، نصب سپهتن تا زمان تصمیم گیری قطعی تعلیق شد و این اتفاق موضوع امروز و دیروز نیست. تین نیوز | دبیر کانون کامیونداران گ