# هشتگ » اعتراضات

61 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اعتراضات کامیون داران را نباید سیاسی کرد، گفت: بخش مهمی از این مشکلات برطرف شده است. زهرا سعیدی مبارکه در گفتگو ب