اعتراضات

نتایج: 107 عنوان - براساس جستجوی واژه «اعتراضات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: بروز اعتراضات مردمی نشان داد که صدای مردم به خوبی شنیده نمی شود و مسئولان نسبت به تحقق خواسته ها و مطالبات آنها در بخش هایی نام