# هشتگ » اشتغال

250 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرعامل بانک کشاورزی استان همدان گفت: بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی، بخش کشاورزی است و هدف اصلی آن توسعه ای است، نگاه حمایتی بانک کشاورزی از ایجاد تولید