اشتغال

نتایج: 524 عنوان - براساس جستجوی واژه «اشتغال» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سرتیپ حیدری گفت:در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و اشتغال اسم گذاری کرده اند، دو ماه بیشتر نمانده است، جوانان بیکار هستند، این بیکاری در میان بازنشستگان نیر