اسیدپاشی

نتایج: 40 عنوان - براساس جستجوی واژه «اسیدپاشی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مردی که با اسیدپاشی منجر به مرگ همسر و سوزانده شدن صورت دو دختر کوچک خود شده بود، پس از 6 سال به قصاص محکوم شد. اتاق خبر 24: مردی که با اسیدپاشی منجر به مرگ هم