اسلامی

نتایج: 4218 عنوان - براساس جستجوی واژه «اسلامی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ به «پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سفارش انجام پروژه ا