کتاب سکه های ماشینی قاجار

اسرائیلی

منافع امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی سبب شده است رژیم صهیونیستی از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان قاطعانه حمایت کند.خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: این روزها بحران استقلال کردستان عراق به یکی از مسائل جدی عرصه بین