جشنواره نوروزی

اخبار اسرائیلی - صفحه 1

مردی که با سر بریده همسر سابق خود در خیابان قدم می زد، دستگیر شد.به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، در سرزمین های اشغالی مردی که با سر بریده همسر سابق خود در خیابان قدم می زد، دستگیر شد. به گزارش جام نیوز به نقل از اورشلیم پست، ب