کتاب سکه های ماشینی قاجار

اسرائیلی

شبکه خبری بی بی سی عربی گزارش داد: در حادثه تیراندازی به سفارت اسرائیل در امان، پایتخت اردن، دو شهروند اردنی کشته شده و یک اسرائیلی زخمی شده است. بر اساس این گزارش، این رخداد مهمتر