جشنواره نوروزی

اخبار اسرائیل - صفحه 1

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه لفاظی‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: من مطمئن هستم که آمریکا و اسرائیل شانه به شانه یکدیگر خواهند ایستاد تا مطمئن ش