خرید کتاب سکه طلا

اسرائیل

حتی اگر ایران رژیم اسرائیل را به رسمیت بشناسد، باز هم دشمنی آمریکا با ایران تمام نخواهد شد، چرا که تازه بر می گردد به زمان شاه، یعنی در مردم ایران یک ظرفیت عظیم برای نابودی سلطه گران و حمایت از مستضعفان جهان وجود دارد به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی