استیضاح

نتایج: 76 عنوان - براساس جستجوی واژه «استیضاح» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت24-مدتی است که برخی نمایندگان مجلس در صدد استیضاح علی ربیعی وزیر کار هستند اما هیات رئیسه این درخواست را اعلام وصول نمی‎کند. این موضوع چنددین بار در جلسه ام