# هشتگ » استرالیا

88 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نخست وزیر استرالیا از یکایک قربانیان سوءاستفاده جنسی پوزش خواستند و قول دادند که از تکرار چنین مواردی در کشور جلوگیری کنند. بررسی ها نشان می دهد که در دهه های