استخدام

نتایج: 1641 عنوان - براساس جستجوی واژه «استخدام» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و از محل مجوز مصوبات هیات امناء به منظور تامین نیروی انسان