# هشتگ » استان تهران - صفحه 7

8346 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ۳۲۶۸ هکتار از مساحت شهر تهران بافت فرسوده محسوب می شوند که ۱۵ درصد از جمعیت تهران را تشکیل داده که ۸۵ درصد از آن در جنوب م