# هشتگ » استان تهران - صفحه 6

9523 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه مسابقات ــ مسئول کمیته قرآن اداره کل درمان استان تهران گفت: بیستمین دوره از مسابقات قرآن ویژه کارکنان اداره کل درمان به پایان رسید و اسامی برگزیدگان اول ت