# هشتگ » استان تهران - صفحه 5

9726 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده ناظم مدرسه شهرک غرب در پایان مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی به محاکم تجدید نظر استان تهران ارجاع شد. به گزارش پایگاه خبری